Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ak ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám vaše osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR  – Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane osobných údajov.

Kto je správca?

Správcom webu je Prvá Estetická Medicína, s.r.o., IČO 47 553 219 zapísaná v Obchodnom registri Trnava, Vložka číslo:  33344/T. Prevádzkujeme webovú stránku primumclinic.sk, vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom a akú dlhú dobu.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania dát obrátiť, môžete nás kontaktovať na: info@primumclinic.sk alebo telefónnom čísle 0948 360 175.

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, teda že:

 • budeme spracovávať Vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovávania osobných údajov,
 • umožňujeme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a v plnení si vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to pre plnenie týchto účelov:

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti, plnenie zmluvy – vaše osobné údaje potrebujeme na poskytnutie zdravotnej starostlivosti a na evidenciu- dokumentáciu zdravotnej starostlivosti
 • vedenie účtovníctva– ak ste našimi zákazníkmi, Vaše osobné údaje – fakturačné údaje potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • marketing- zasielanie newsletterov – osobné údaje – email a meno, využívame za účelom priameho marketingu – zasielania aktuálnych obchodných oznámení . Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú. Ak nie ste našim zákazníkom, posielam vám newslettery iba na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaile.
 • fotografické údaje– napríklad besedy, živé akcie.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu plynutia premlčacej doby, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre merania návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžem ponúknuť lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe Vášho súhlasu.

Naša webová stránka sa dá používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbierať osobné údaje. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou modernej technológie, ktoré zodpovedajú úrovni technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame všetky možné aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K Vaším osobným údajom majú prístup naši zamestnanci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to poskytovatelia nasledovných platforiem:

 • prevádzkovateľ aplikácie medicínskeho programu,
 • prevádzkovateľ pre komunikáciu, web a fakturáciu
 • prevádzkovateľ aplikace pre e-mailovou komunikáciu a zákaznickou podporu
 • Facebook, Google,
 • poskytovateľ účtovného a daňového poradenstva,
 • poskytovateľ  IT služieb a hostingu,
 • poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet),
 • poskytovatelia právnych služieb
 • poskytovateľ tlačových a poštových služieb

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť služby ďalších spracovateľov alebo aplikácie pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako na seba.

Poskytovanie dát mimo Európsku úniu

Celé spracovanie osobných údajov bude prebiehať na území EÚ.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete niektoré z týchto práv chcieť využiť, prosím kontaktujte nás na: info@primumclinic.sk

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo nájdete svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa , že vykonávam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania (napr.: odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania obchodných oznámení.)

Právo na prenositeľnosť. Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – ale s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovo čitateľnej podobe do 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo systému a zo systémov všetkých spracovateľov a záloh. Zabezpečenie práva na výmaz vykonáme do 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaný zákonnou povinnosťou, napr.: máme povinnosť evidovať, zdravotnú dokumentáciu a vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade vymažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O ukončení výmazu vás budem informovať emailom.

Sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov. Ak ste presvedčemý že s vašimi  osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou obrátiť kedykoľvek na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak budete o tomto podozrení informovať najskôr nás, aby sme mohli prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania obchodných newsletterov a oznámení.

Emaily s inšpiráciami, článkami, či produktmi a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník  na základe vášho súhlasu a na základe nášho záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich iba na základe vášho súhlasu.

V oboch prípadoch môžete ukončiť odber emailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaile.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že zamestnanci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s našou spoločnosťou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

Zásady o ochrane osobných údajov sú platné od 25.5.2018.

Odoberajte novinky z našej kliniky

Top